การส่งสินค้า

หลังจากท่านได้ทำการแจ้งการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว เราจะเช็คยอดและทำการส่งของในตอนเช้าวันถัดไป โดยเราจะส่งผ่านไปรษณีย์ไทย ท่านสามารถเช็คสถานะพัสดุของท่านได้ที่ 

http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx?lang=th

ระยะเวลาขนส่งอ้างอิงจากตารางด้านล่าง