กระจกขนาดเล็ก (อคริลิก) ตกแต่งผนัง

กระจกอคริลิกขนาดเล็ก มีสองรูปแบบ

แบบสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก 2*2 cm จำนวน 100 ชิ้นสำหรับตกแต่งผนัง

แบบรังผึ้ง ขนาด 4.5*4 cm จำนวน 12 ชิ้นสำหรับตกแต่งผนัง

แบบรังผึ้งใหญ่ ขนาด 8*7 cm จำนวน 12 ชิ้น สำหรับตกแต่งผนัง

Loading...