กล้วยไม้เทียมมีใบ

กล้วยไม้เทียม กล้วยไม้ประดิษฐ์ กล้วยไม้ปลอม มีใบที่ฐาน ความยาว 25 cm

Loading...