ที่ชงชา คนแช่น้ำร้อน

มี 3 สีให้เลือก สีเทา สีน้ำเงิน สีเขียว

ที่ชงชารูปคน สามารถถอดล้างออกได้สะดวก Silicone ที่ใช้ผลิตเป็นชนิดพิเศษไม่ละลายในความร้อน

Loading...