เครื่องเล่นแผ่นเสียงโบราณ (ตกแต่งบ้าน)

เครื่องเล่นแผ่นเสียงโบราณสำหรับตกแต่งบ้าน มีสี่ขนาด

แบบสีทองด้าน (เป็นแบบจำลองเล่นแผ่นเสียงไม่ได้) ตัวแบบจำลองทำด้วยโลหะ สูง 32 cm ฐานกว้าง 13.5*13.5 cm

แบบสีทองอร่ามเล็ก เป็นกล่องเพลงไขลาน ตัวจานหมุนจะหมุนตามลาน ทำด้วยวัสดุพลาสติก ขนาด 13*11cm  สูง 25 cm

แบบสีทองด้านกลาง เป็นกล่องเพลงไขลาน ตัวแบบจำลองทำด้วยโลหะ ขนาด สูง 50 ฐาน 18

แบบสีทองด้านหญ่  เป็นกล่องเพลงไขลาน ตัวแบบจำลองทำด้วยโลหะ ขนาด สูง 70 ฐาน 28

Loading...