แจกันแขวนผนัง แบบใส

แจกันแขวนผนังแบบใส รูปทรงต่างๆ สามารถเลือกได้ 3 รูปทรง ลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ลายหกเหลี่ยมและ รูปหัวใจ

รูปหัวใจ ขนาด 12*12 cm

รูปหกเหลี่ยมขนาด 16*16 cm

รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขนาด 16*12 cm

Loading...